Ce Vom Face / What We Do

AARON SWARTZ

ora 18

Azi 11 Ianuarie se împline?te  UN AN de la moartea (provocat?) a prietenului nostru Aaron Swartz.

Cu aceast? ocazie ne vom aduna la Chaos Club Cluj pentru o scurt? comemorare.

Vom citi 3 texte, vom întocmi o misiv? c?tre ONU prin care vom cere decretarea zilei de 11 Ianuariee Ziua Interna?ional? Aaron Swartz.

Invitat special:  Dr. MIHAIL JALOBEANU, profesor de Etica Internetului

 

On the 11th of January there is the 1 year anniversary since the (induced) death of our friend Aaron Swartz.

To celebrate this we will gather at the Chaos Club Cluj for a short remembrance. We will read out 3 texts, we will write a letter to ONU in which we will request officially appointing the day of the 11th of January as the International Aaron Swartz day.

Special Guest:  Dr. MIHAIL JALOBEANU, Professor of Internet Ethics

REFORMA COPYRIGHT

ora 19

Legisla?ia european? care prive?te drepturile de autor este o cârpeal?. Regulile care se aplic? în acest domeniu au devenit total caduce în situa?ia în care ast?zi dreptul de autor este invocat în cazul liberei circula?ii a informa?iei ?i a dreptului universal la cunoa?tere într-o lume interconectat? prin intermediul Internetului. Legisla?ia difer? foarte mult de la un stat european la altul ?i acest lucru face imposibil mult doritului schimb cultural în spiritul comunit?ii europene. Ca urmare- în sfâr?it, Comisia European? pare interesat? s? intervin? ?i afirm? c? va lua o decizie în privin?a schimb?rii acestei situa?ii prin întocmirea unui Regulament care s? impun? tuturor ??rilor europene o legisla?ie comun?.

Între 05.12.2013 ?i 05.02.2014, Comisia European? invit? toate p?r?ile interesate, atât organiza?ii neguvernamentale cât ?i persoane fizice, s? contribuie prin sugestii ?i recomand?ri la conturarea acestei legisla?ii. În acest scop s-a lansat o consultare public? care consist? într -un set de întreb?ri deschise. R?spunsurile la aceste Întreb?ri vor fi luate în considerare când va fi ini?iat? reforma Dreptului de Autor.

VEZI AICI.

European  copyright legislation is a patchwork. The rules that govern it stem  from a time when many of the problems that copyright poses for the free  flow of information and access to knowledge on the internet were yet  unforeseen. Many national differences make European copyright  intransparent and keep us from being able to share culture across  borders in the spirit of European community. Finally, the European  Commission is showing some initiative to tackle this problem. It now  states that it will make a decision in 2014 on whether to propose new  copyright laws.

From 05.12.2013 to 05.02.2014, the European Commission is inviting all interested parties, including individuals and NGOs,  to offer their thoughts on how the EU copyright rules should be  developed. For this purpose, the Commission has started a public  consultation, which is basically a catalogue of open-ended questions.  The answers to this consultation will be taken into account when the  Commission decides on starting a legislative initiative for copyright reform.

CLICK HERE

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail